Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W imieniu mieszkańców Parzniewa, proszę udzielić wyjasnienia dotyczacego braku organizacji przebudowy dróg ul.Przyszłości z ul. 36 PP L.A. i.Dlaczego nie można przystosowac ul. Przyszłości do objazdów lub dokończyć jedną drogę a rozpoczynać przebudowę drugiej. Dlaczego rozkopuje się dwie drogi na raz.

Rozumiemy że niewielka liczba ludnosci Parzniewa jest powodem do lekceważenia nas. Kto zwróci nam koszty za nieprzemyslane decyzje, bo przecież objazdy obciążają nas finansowo.
Odcięci od świata

Odpowiedź:

Pierwotny harmonogram realizacji ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie był podzielony na trzy etapy. Pierwszy dotyczył przebudowy odcinka ul. Przyszłości (o długości 402m) i został wykonany do końca listopada 2013 r. Drugi etap zakładał przebudowę odcinka ul. Przyszłości (o długości 1.150m) i miał być wykonany do 15.09.2014 r. W trzecim miała być przebudowana ul. 36 P.P. Legii Akademickiej (na odcinku 490m) i termin wykonania wyznaczono na 15.11.2015 r.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w zawartej umowie z wykonawcą ww. prac nie zakładał zamknięcia obu dróg równocześnie. Konieczność zmiany pierwotnego harmonogramu realizacji budowy ul. Przyszłości w Pruszkowie i Parzniewie została wymuszona pracami prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z prowadzoną przez nich modernizacją dalekobieżnej linii z Warszawy do Łodzi, planowanym zamknięciem przejazdu w ciągu ul. Działkowej oraz wynikającą z tego faktu potrzebą utworzenia nowej przeprawy przez torowisko w ciągu ul. Przejazdowej.

W związku z intensyfikacją prac polegających na przebudowie istniejącej infrastruktury kolejowej przez PKP PLK S.A. wskazane było przyspieszenie prac związanych z przebudową ul. 36 PPLA, którą niestety należało zamknąć. Jedyny możliwy objazd, zaopiniowany pozytywnie przez policję, został wyznaczony przez miasto Brwinów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst