Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowana Pani,

w ubiegłym roku została wyremontowana ul. Brzozowa w Komorowie, będąca drogą powiatową. Wzniesione zostały skrzyżowania z ul. Kolejową i Komorowską, co skutecznie spowolniło ruch i wpłynęło na bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach. Niestety ok. 400 metrowy odcinek pomiędzy nimi, z nowiutką nawierzchnią , sprzyja piratom drogowym, którzy na tym odcinku potrafią rozpędzać się nawet ponad 100km/h. Mieszkańcy ul. Brzozowej, w trosce o bezpieczeństwo swoje i mieszkających tam dzieci, zebrali podpisy pod petycją o spowolnienie ruchu na tym odcinku (jeszcze w trakcie remontu). Do tej pory nie stoi tam żaden znak ograniczający prędkość, nic się nie zmieniło, a jedynie ruch się zwiększył, a co za tym idzie hałas. Co jakiś czas na poboczu można znaleźć martwego kota, ewidentnie potrąconego przez samochód. Prewencyjne metody wpłynięcia na kierowców, również są nieskuteczne, policja nie interesuje się tą częścią Komorowa. Myślę, że to kwestia czasu, aż potrącony zostanie człowiek, lub rowerzysta. Dlaczego podczas remontu drogi nie można było spowolnić ruchu, mimo petycji prawie wszystkich mieszkańców ul. Brzozowej? Dlaczego petycja została zignorowana?
Paweł

Odpowiedź:

Panie Pawle,

Ulica Brzozowa w Komorowie przebiega przez teren zabudowany i przestrzeganie wynikających z tego faktu przepisów jest wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa na tej drodze. Sytuowanie na drogach publicznych wyniesionych skrzyżowań lub innych przeszkód częściowo dyscyplinuje łamiących przepisy, jednak bezzasadnie „karze” zdecydowanie większą część użytkowników jeżdżących zgodnie z nimi. Dodatkowo wszystkie przeszkody na drodze w sposób znaczny przyczyniają się do szybszego zużywania się pojazdów, zwiększenia ilości spalin, wzrostu poziomu hałasu wynikającego z nagłego hamowania i ruszania pojazdów, a w sposób szczególny stają się przeszkodą dla pojazdów spieszących „na ratunek życia”, takich jak: karetki pogotowia, czy pojazdy straży pożarnej.

W związku z powyższym wyniesione skrzyżowania lub progi zwalniające stosuje się jedynie w miejscach szczególnie niebezpiecznych i takie powstały na przykład na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Kolejowej, gdzie dochodziło do częstych wypadków oraz na skrzyżowaniu Al. M. Dąbrowskiej z ul. Berylową, gdzie znajduje się centrum usługowo handlowe i w pobliżu zlokalizowany jest także zespół szkół.

Zaznaczam, że przebudowa drogi nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie została zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Gminy Michałowice, po konsultacjach przeprowadzonych z okolicznymi mieszkańcami. W związku z tym petycja mieszkańców ul. Brzozowej została przekazana do Wójta Gminy Michałowice.

Natomiast w sprawie elementów spowalniających ruch samochodowy na ul. Brzozowej od drogi wojewódzkiej nr 719 do skrzyżowania z ul. Komorowską wpłynął wniosek tylko jednej osoby, na który została udzielona odpowiedź. W związku z powyższym nie ma tutaj mowy o „zignorowaniu petycji wszystkich mieszkańców ul. Brzozowej”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst