Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto
Dotyczy: Ulicy Mickiewicza w Pruszkowie.
Kiedy będzie wydane powtórne zezwolenie ZRiD na w/wym. ulicę i czy wreszcie ta dokumentacja opracowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
Pozdrawiam
Tadeusz

Odpowiedź:

Panie Tadeuszu,
Wniosek o wydanie ponownej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy ul. Mickiewicza w Pruszkowie złożył inwestor, którym jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Obecnie prowadzone jest ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy ul. Mickiewicza w Pruszkowie, ponieważ sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. W swojej decyzji Wojewoda Mazowiecki wskazał, że projekt zagospodarowania terenu winien być sporządzony na mapie, a nie na folii przymocowanej do mapy. Prezydent Miasta Pruszkowa został zobowiązany do uzupełnienia ww nieprawidłowości.
Inwestor przedłożył dokumentację uwzględniającą uwagi Wojewody Mazowieckiego i zgodną z art. 11d. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.687). Jednocześnie informuję, że w chwili wydania decyzji zostanie wydane obwieszczenie, które będzie dostępne na tablicach i stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Urzędu Miejskiego w Pruszkowie oraz w prasie lokalnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst