Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto
Moje pytania są następujące:
1. na jakiej podstawie zostały wycięte zdrowe drzewa topoli na osiedlu pomiędzy blokami Armii Krajowej 24 i 2
2. czy jest plan zagospodarowania miejscowego terenu pomiędzy tymi w/w blokami.
Hanna

Odpowiedź:

Pani Hanno,
drzewa rosnące pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej 24 i 26 w Pruszkowie zostały wycięte na podstawie mojej decyzji nr 650/2013 z dnia 30 października 2013 r. Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska”. Powodem wydania zezwolenia na usunięcie drzew był ich stan zdrowotny. Drzewa zamierały, miały liczne suche konary, częściowo odłamane. Dodatkowo stwierdzono, że wielokrotnie dokonywane cięcia pielęgnacyjne doprowadziły do deformacji pokroju drzew, w szczególności ich koron. Z uwagi na duże rozmiary, rozległy i stosunkowo płytki system korzeniowy oraz względnie dużą kruchość drewna, w pewnych sytuacjach topole mogą stwarzać realne zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla mienia np. dla budynków. Należy zaznaczyć, że przedmiotowe topole były gatunkiem nie należącym do gatunków rodzimych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) „Nie pobiera się opłat za usunięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków”. W decyzji nr 650/2013 nałożono obowiązek dokonania nasadzeń zamiennych w ilości 12 szt. drzew o wysokości sadzonek 1,5 m w wieku powyżej 7 lat i należących do gatunków rodzimych.
Wobec powyższego nie żądano przedstawienia planu zagospodarowania terenu przez zarządzającego tym terenem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst