Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W dniu dzisiejszym odwiedziłem starostwo w celu zarejestrowania łodzi. W informacji poinstruowano mnie, że mam wypełnić odpowiedni druk, dokonać opłaty 17 zł w kasie i następnie dokument pozostawić w informacji. Wypełniłem druk, udałem się do kasy dokonać opłaty, a tu niespodzianka. W kasie starostwa nie mogę dokonać wpłaty tylko w urzędzie miejskim i z dokonaną wpłatą wrócić do starostwa oddać komplet dokumentów. Czy Szanowna Pani może coś z tym zrobić ? Przy kasach w starostwie było pusto! Myślę, że istnieje logiczne rozwiązanie tego uciążliwego problemu dla interesantów starostwa. pozdrawiam.
Andrzej Raszyna

Odpowiedź:

Panie Andrzeju,
Opłaty za czynności urzędowe dokonywane są zgodnie zapisami Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.). Wpłata za opłatę skarbową musi być dokonana w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy. W Pana sprawie takim jest Prezydent Miasta Pruszkowa. W związku z powyższym za wydanie zaświadczenia o rejestrację łodzi opłatę winien Pan wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, przy ul. Kraszewskiego 14/16, lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pruszkowie nr 39 1060 0076 0000 3210 0018 0098. Rada Gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów do poboru tej opłaty.
Wiedząc o tej niedogodności, w Sali Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, uruchomione zostały dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i możliwością drukowania. Każdy interesant może dokonać przelewu drogą elektroniczną i wydrukować potwierdzenie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst