Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy jest możliwe poprawienie bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ulicy Prusa przy Parku Potulickich w Pruszkowie?
Na ulicy Prusa przy Parku Potulickich jest dużo przejść, m.in do Parku, czy jest możliwa np. budowa prześć dla pieszych na progach zwalniających? Rozumiem, że to ruchliwa ulica doprowadzająca ruch do Alej i A2 ale jest to też miejsce gdzie wiele osób usiłuje dostać się do parku, i placów zabaw. Zbudowanie takich przejść byłoby najtańszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa osób przewchodzących w tym rejonie przez jezdnię.
Grzegorz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,
W odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych na ul. Prusa przy Parku Potulickich w Pruszkowie informuję, że w 2013 r. zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie-droga nr 3142W” wraz z przebudową ul. Prusa na odcinku od ul. M. Zimińskiej-Sygietyńskiej do drogi wojewódzkiej nr 718 (ul. Poznańska), w ramach którego przeprojektowano i wykonano sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych na pasie do skrętu w prawo z wiaduktu w ul. Prusa.
Odnośnie budowy przejść dla pieszych na progach zwalniających informuję, iż zgodnie z pkt 8.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania (Dz. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.) niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach i drogach, w przypadku kursowania na nich autobusowej komunikacji pasażerskiej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst