Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego w WA na pracowników merytorycznych w wysokości 14 jest kadra nadzorująca w wysokości 3 naczelników i dwóch kierowników?
Rychu

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
informuję, że w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zatrudnione są 22 osoby. Pracami wydziału kierują Naczelnik i dwóch Zastępców. Jeden z Zastępców Naczelnika nadzoruje dział planowania przestrzennego. Drugi – administracji architektoniczno-budowlanej. W tym pionie znajdują się jeszcze dwa referaty, pracą których bezpośrednio kierują kierownicy.
Należy zaznaczyć, że Naczelnicy, oprócz kierowania pracą Wydziału i pełnienia nadzoru, są również pracownikami merytorycznymi, wykonującymi jednocześnie zadania Starosty w ramach udzielonych upoważnień. Poza pracą merytoryczną mają również inne obowiązki, m.in. uczestniczą w wielu naradach, spotkaniach zewnętrznych, posiedzeniach Zarządu Powiatu i innych.
Praca Wydziału Architektury to również rola szkoleniowa w stosunku do osób odbywających staż (osoby skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy) bądź praktyki zawodowe.
Wydział Architektury realizuje zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, m.in. prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, które są precyzyjnie przypisane poszczególnym pracownikom.
Obciążenie wydziału pracą najlepiej widać na podstawie ilości opracowywanej dokumentacji, w 2013 r. wpłynęło 11 125 spraw, na podstawie których wydano 4097 decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst