Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie Starosto mieszkańcy ul. 36 PPLA i Głównej w Parzniewie apelują i proszą o odśnieżanie w/w ulic. Jest to droga powiatowa a więc w gestii Starostwa. Drogą tą jeździ autobus PKS, który wozi dzieci do i ze szkoły oraz mieszkańców do i z Pruszkowa.
Anna z Parzniewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,
W odpowiedzi na pytanie informuję, że zgodnie z podpisaną w dniu 27.09.2012 r. umową z Gminą Brwinów zadanie zarządzania drogą powiatową nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej (od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w miejscowości Parzniew zostało przekazane Gminie Brwinów na okres 3 lat.
W związku z powyższym przesyłam Pani prośbę zgodnie z właściwością do Burmistrza Gminy Brwinów.
Natomiast, pozostały odcinek drogi powiatowej nr 3124W (od ul. Przyszłości do ul. Działkowej), będący w gestii Zarządu Powiatu Pruszkowskiego jest przez nas odśnieżany.
Jednocześnie informuję, że wszystkie zgłoszenia są przesyłane go wykonawcy, a uwagi w sprawie zimowego utrzymania dróg można zgłaszać w poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-16:00, pod nr telefonu 22 738-15-57, bądź 22 738-14-64, poza godzinami pracy urzędu pod nr telefonu komórkowego 692-445-338 lub 795-530-554.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst