Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto, otoczenie Ronda Solidarności w Pruszkowie wygląda jak jedno wysypisko śmieci. Czy można prosić o zbadanie legalności tych wszystkich reklam?
W związku z powyższym przesyłam Pani maila zgodnie z właściwością do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Marzena

Odpowiedź:

rondo Solidarności w Pruszkowie jest skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 718 (ul. Poznańska) oraz nr 760 (ul. Batalionów Chłopskich), tak więc jego zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Tel. 22 244 90 00 do 12, email: dyrekcja@mzdw.pl

W związku z powyższym przesyłam Pani pytanie zgodnie z właściwością do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Odpowiedź opublikujemy na stronie internetowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst