Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Jestem rowerzystą i chciałbym się dowiedzieć dlaczego na nowo wybudowanym odcinku drogi pomiędzy ul. Komorowską a ul. Polną ścieżka rowerowa została przeniesiona na zachodnią stronę ulicy? Na wcześniej wybudowanym odcinku Prusa-Komorowska ścieżka rowerowa jest po stronie wschodniej drogi. Ten pomysł powoduje zwiększone zagrożenie w ruchu spowodowane koniecznością dwukrotnego przejeżdżania rowerzystów przez skrzyżowanie z ul. Komorowską oraz przez skrzyżowanie z ul. Polną, ponieważ Polna jest jednokierunkowa i można z końca ścieżki skręcić tylko w lewo przejeżdżając przez skrzyżowanie. Z tego co mi wiadomo nowa droga jest gminna ale to Pani Starosta odpowiada za ruch na drodze… Proszę o racjonalne wyjaśnienie i ew zainicjowanie zamiany chodnika z jezdnią.
Marek

Odpowiedź:

Panie Marku
Zarządca drogi gminnej ul. Pogodnej w Pruszkowie (Prezydent Miasta Pruszkowa) podjął decyzję w sprawie przebudowy powyższej drogi i zdecydował wybudować jezdnię o szerokości 7,0 m z chodnikiem po wschodniej stronie ulicy i ścieżką rowerową po zachodniej stronie ulicy.
Pozytywnie zaopiniowałam powyższą przebudowę, ponieważ projekt uwzględnia rozwiązania komunikacyjne istniejące i planowane w terenie oraz jest zgodny obowiązującymi przepisami, tj.:
– rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),
-ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst