Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy można przy okazji remontu Brzozowej uspokoić ruch budując wyniesione skrzyżowanie na wysokości ul. Piwonii? Brzozowa jest ulubionym przez motocyklistów miejscem na wyścigi.
Marzena

Odpowiedź:

Pani Marzeno,
Ulica Brzozowa w Nowej Wsi przebiega przez teren zabudowany i przestrzeganie wynikających z tego faktu przepisów jest wystarczającym gwarantem bezpieczeństwa na tej drodze. Sytuowanie na drogach publicznych wyniesionych skrzyżowań lub innych przeszkód częściowo dyscyplinuje łamiących przepisy, jednak bezzasadnie „karze\” zdecydowanie większą część użytkowników jeżdżących zgodnie z nimi. Dodatkowo wszystkie przeszkody na drodze w sposób znaczny przyczyniają się do szybszego zużywania się pojazdów, zwiększenia ilości spalin, wzrostu poziomu hałasu wynikającego z nagłego hamowania i ruszania pojazdów, a w sposób szczególny stają się przeszkodą dla pojazdów spieszących „na ratunek życia”, takich jak: karetki pogotowia (nagłe hamowanie z chorym), czy pojazdy straży pożarnej (nagłe hamowanie z kilkudziesięcioma tonami środka gaśniczego).
W związku z powyższym wyniesione skrzyżowania lub progi zwalniające stosuje się jedynie w miejscach szczególnie niebezpiecznych i takie powstały na przykład na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i Kolejowej, gdzie dochodzi do częstych wypadków oraz na skrzyżowaniu Al. M. Dąbrowskiej z ul. Berylową, gdzie znajduje się centrum usługowo handlowe i w pobliżu zlokalizowany jest także zespół szkół. W związku z tym inwestycja w rejonie ul. Brzozowej ograniczona zostanie do wykonania nakładki na nawierzchni jezdni oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst