Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
kiedy zaczną jeździć autobusy ztm do Pruszkowa?
Pozdrawiam
Marcin Wołosiak

Odpowiedź:

Panie Marcinie,

W obowiązujących przepisach prawa jednoznacznie obowiązek „zaspokajania potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego” spoczywa na gminach. Powiat ma ograniczone zadania w zakresie transportu zbiorowego, odpowiedzialny jest za kreowanie polityki transportowej tylko poprzez decyzje z zakresu kształtowania sieci dróg powiatowych oraz organizacji i zarządzania ruchem na sieci dróg powiatowych i gminnych. W związku z powyższym adresatem przedmiotowego pytania są władze samorządowe Pruszkowa, zwłaszcza że miasto Pruszków zawarło porozumienie z m. st. Warszawa, którego przedmiotem jest między innymi dofinansowanie linii autobusowych (w ramach tego porozumienia obecnie funkcjonuje, obsługiwana przez ZTM, linia nocna N85).

W związku z powyższym przesyłam Pana Pytanie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona opublikowana na stronie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst