Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

proszę o interwencję w sprawie hałasujących studzienek na ulicy Prusa. Mieszkam na przeciwko targowiska Manhattan. Na przejściu przez ulicę przy bloku nr 74 są po dwóch stronach ulicy obluzowane włazy studzienek. przy przejeździe samochodów powoduje to hałas. naprawdę mieszkanie tutaj i tak jest tu uciążliwe a jeszcze te hałasujące studzienki. ponadto dopiero co w ubiegłym roku położono na Prusa w tej okolicy nowy asfalt, a już chyba 3 raz jest on miejscami skuwany i trwają jakieś prace. Właśnie dzisiaj skuwano asfalt wokół kolejnej studzienki. po tym już nigdy położona łata nie będzie równa, a nikt nie zadba o to aby sprawdzić czy kolejna studzienka przez te prace nie została obluzowana.
Anna

Odpowiedź:

Pani Anno
W maju br. interweniowałam w sprawie studzienek kanalizacji sanitarnej na ul. B. Prusa w Pruszkowie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A, ponieważ są one jego własnością. Niestety jak widać do tej pory problem nie został przez nich rozwiązany. Jednocześnie zapewniam Panią, że moje wystąpienie do MPWiK S.A. zostanie ponowione, tak aby problem hałasujących studzienek został wyeliminowany.

Odpowiedź na pismo.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst