Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Sz.P.
Dotyczy Pani odpowiedzi na pytanie z dn. 07.05.2013 w odniesieniu do ul. Bąki od strony ul. Ogińskiego. Oczekiwałam od Państwa odpowiedzi dotyczącej ewentualnej pomocy w rozwiązaniu wydaje się patowej sytuacji dla
mieszkańców Pruszkowa. Wszystko co Pani zawarła w odpowiedzi jest znane mieszkańcom Pruszkowa. Moje pytanie dotyczyło problemu który powstanie po wybudowaniu przez Pruszków ul. Baki w której pozostanie ok. 50m dziury (brak drogi) i nie będzie możliwy dojazd do asfaltowej ul. Ogińskiego
Wyraźnie widać że Piastów nie jest zainteresowany realizacją (przy wcześniejszym uregulowaniu stanu prawnego) tego odcinka. Moją intencją jest zainteresowanie władz Starostwa na terenie którego znajdują się oba miasta, problemem o niskich kosztach a wydaje się teraz nie możliwym do rozwiązania na poziomie gmin. Gmina w której interesie jest wykonanie tej drogi nie może tego zrobić ze względów formalnych a gmina która ma takie możliwości nie jest zainteresowana ponieważ ten problem dotyka mieszkańców Pruszkowa a nie Piastowa.

Czy nie takie właśnie kwestie powinny być rozstrzygane i załatwiane na poziomie Starostwa? Przecież Powiat to nie jest twór oderwany od rzeczywistości lokalnej. Jeszcze odnosząc się do budżetu Powiatu: czy koszty spraw interwencyjnych nie są zawarte w budżecie?
Koszt wykonania tak krótkiego odcinka drogi (ok. 50 metrów) w tym samym czasie jak całości będzie niewielki w odniesieniu do tego jakie koszty wynikną w przypadku braku realizacji tej inwestycji.
z poważaniem
Zofia Kozyra

Odpowiedź:

Pani Zofio
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115) zarządcą drogi dla dróg powiatowych jest zarząd powiatu, a dla dróg gminnych wójt (burmistrz, prezydent miasta). W związku
z powyższym Powiat Pruszkowski nie może wydatkować środków finansowych na inwestycję dotyczącą ul. Bąki, będącą drogą gminną.
Jednocześnie pragnę poinformować, że starosta nie jest zwierzchnikiem wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) organem stanowiącym i kontrolnym w mieście jest rada miasta. Każdy z samorządów – powiatowy i gminny są odrębnymi podmiotami i nie ma zwierzchności jednego nad drugim.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst