Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie Starosto, mieszkam przy ul. Grodziskiej, przy drodze powiatowej Nr 01411.

W pasie drogi rosną wysokie drzewa z suchymi konarami, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu mojej rodziny i przejeżdżających tą drogą pojazdów. Czy byłaby możliwość ich usunięcia?

Pragę również dodać, że również obok przy adresie ul. Grodziska 87A istnieje ten sam problem.

Dziękuję za odpowiedź.
Konrad Boniecki

Odpowiedź:

Panie Konradzie,
20 maja 2013 r. została dokonana ocena stanu zdrowotnego drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej Nr 01411 znajdujących się przy ul. Grodziskiej w Nadarzynie. Stwierdzono, że drzewa są w średnim, a w niektórych przypadkach złym stanie zdrowotności. Drzewa z gatunku grab pospolity zamierają, a reszta drzew posiada liczny posusz w koronie.
W powyższej sprawie wszczęte zostało postępowanie administracyjne dotyczące uzyskania od Gminy Nadarzyn zgody na wycinkę drzew zamierających. Drzewa o najmniejszej ilości posuszu w koronie zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst