Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Moje pytanie dotyczy ulicy Bąki dochodzącej do ul. Ogińskiego, która w znaczącej części znajduje się w Pruszkowie ale odcinek długości ok. 50m (przed ul. Ogińskiego) jest na terenie Piastowa. W tej chwili jest to droga ziemna – w bardzo złym stanie. Z tego co wiem Pruszków prowadzi prace zmierzające do wybudowania tej drogi (jest już wykonana kanalizacja) ale jedynie w części leżącej na własnym obszarze. Miasto Piastów nie jest zainteresowane tą realizacją (może to jest zasadne) ponieważ droga ta będzie służyć głównie mieszkańcom Pruszkowa, a Pruszków nie może realizować inwestycji na nie swoim terenie. Czy Starostwo Powiatu, na którego terenie znajdują się obydwa miasta nie mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu? Pozostawienie 50-cio metrowego odcinka bez drogi będzie bardzo uciążliwe dla mieszkańców – zwłaszcza Pruszkowa, a też koszty jej realizacji w terminie późniejszym byłyby znacznie większe niż w całości.
z poważaniem
mieszkanka Pruszkowa
Zofia

Odpowiedź:

Pani Zofio,
Ulica Bąki jest drogą gminną, pod zarządem Gminy Miasto Pruszków oraz Miasta Piastowa, które realizują własne zadania inwestycyjne zgodnie z zatwierdzonym budżetem. Pani pytanie zostało przesłane zgodnie z kompetencjami do zarządców wyżej wymienionej drogi.
W budżecie Powiatu Pruszkowskiego na 2013 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2017 nie zostały zaplanowane środki na pomoc w przebudowie ulicy Bąki.
Poniżej zamieszczam odpowiedź jaką otrzymałam od Elżbiety Korach Naczelnika Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Odpowiedzi od drugiego zarządcy drogi jeszcze nie otrzymałam.

Witam,
zwrotnie przekazuję pytanie dotyczące budowy ul. Bąki. Potwierdzam, że Gmina Pruszków opracowuje dokumentację projektową dla w/w inwestycji w granicach Miasta Pruszkowa. O powyższym działaniu został poinformowany Burmistrz Miasta Piastowa pismem z dnia 28.01.2013r. Zgodnie z odpowiedzią Pana Burmistrza z dnia 21.02.2013r teren przeznaczony pod
ul. Bąki w Piastowie nie jest wydzielony pod drogę i stanowi własność prywatną.

pozdrawiam
Elżbieta Korach
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urząd Miejski w Pruszkowie
tel. 22 735 87 21

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst