Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Mam do Pani następujące pytanie – Z jakich powodów blokuje Pani osobom niepełnosprawnym możliwość zamieszkania w wybudowanym za ich i ich rodzin pieniądze Domu w Brwinowie przy ul. Wiosennej?
Przepraszam ale nie potrafię tego pojąć. Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź.
Łukasz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące przeszkód dla prowadzenia działalności Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie pragnę poinformować, że Powiat Pruszkowski nie blokuje osobom niepełnosprawnym możliwości zamieszkania w powyższej placówce. Mieszkańcy mogą w niej zamieszkać na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej ze Stowarzyszeniem prowadzącym DPS. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej uzyskało stosowne zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki w Brwinowie i może przyjmować mieszkańców. Ponadto, zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w przypadku braku wolnych miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym lub powiatowym, gminy mogą kierować osoby tego wymagające do domu pomocy społecznej, który nie jest prowadzony na zlecenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub starosty.
Informuję również, że Powiat Pruszkowski nie przewiduje obecnie zlecenia prowadzenia Domu Pomocy Społecznej kolejnym organizacjom, ponieważ funkcjonują tu dwie takie placówki przeznaczone dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, które dysponują wolnymi miejscami. Powyższe placówki zaspokajają potrzeby niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców naszego Powiatu w zakresie zapewnienia im całodobowej opieki.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst