Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,

Planuję ocieplenie budynku mieszkalnego posadowionego na granicy działki, przylegającego bezpośrednio do pasa drogowego (chodnik). Czy możliwe jest uzyskanie zgody na przekroczenie granicy nieruchomości na długości ocieplanej ściany o grubość ocieplenia (10-15cm). Z jakimi ewentualnymi kosztami stałymi należałoby się liczyć w przypadku wydania takiej zgody.
Grzegorz

Odpowiedź:

Panie Grzegorzu,

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku o wysokości do 12m. W/w. roboty budowlane nie są jednak zwolnione z obowiązku dokonania zgłoszenia do właściwego organu.

Do zgłoszenia inwestor jest zobowiązany przedłożyć m.in. oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W omawianym przypadku inwestor będzie musiał złożyć oświadczenie na dwie działki, na swoją jak i na działkę drogową. Inwestor powinien posiadać zgodę od właściwego zarządcy drogi, aby mógł zgodnie z prawdą złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego zależeć będą od zarządcy drogi. W przypadku kiedy zarządcą drogi jest Zarząd Powiatu Pruszkowskiego to wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego reguluje Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012. Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. uchwały „W przypadku termomodernizacji budynku znajdującego się w ostrej granicy z pasem drogowym ustala się stawkę: 0,01 zł za każdy dzień zajęcia 1 m².\”.

Jednocześnie informuję, że w przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym może znajdować się Pana nieruchomość, w/w zgłoszenie będzie zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi zapisami tego planu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst