Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W jakiej perspektywie czasowej należy się spodziewać utwardzenia ulicy Toeplitza w Otrębusach? Stan tej ulicy (ulica gruntowa) w sposób istotny utrudnia dojazd do każdej z posesji położonej przy niej. Natomiast wjazd i wyjazd z niej może zagrażać także bezpieczeństwu.
Anna Janda-Gajkowska

Odpowiedź:

Pani Anno,
ul. Toeplitza w Otrębusach nie jest drogą powiatową. Jest to droga gminna, której zarządcą jest Burmistrz Gminy Brwinów. Pani pytanie zostało przesłane do Urzędu Gminy Brwinów do załatwienia zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy dzwonić do Referatu Inwestycji i Remontów, mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, tel. 22 7382-584.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst