Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Od wielu lat zgłaszane są postulaty załatania dziur w Starej Wsi na ulicy Grodziskiej. Niestety od wielu lat nic też się specjalnie z tym nie dzieje. Czasami pojawią się panowie, który coś tam wleją do tych dziur, ale za kilka dni – najczęściej po deszczu – stan Grodziskiej powraca do poprzedniego + pojawiają się kolejne uszkodzenia. Dziś dziur na Grodziskiej jest więcej niż płaskiego asfaltu i kierowcy uprawiają dość niebezpieczną ekwilibrystykę.
Czy możemy prosić, aby Powiat doprowadził drogę do używalności – obojętne czy będzie do droga asfaltowa, czy jedna wielka dziura.
Robert

Odpowiedź:

Panie Robercie,

wykonywanie napraw nawierzchni może realizować tylko firma, która ma podpisaną umowę z Powiatem Pruszkowskim. Rozliczanie prac następuje w cyklu miesięcznym.

W kwietniu i na początku maja ilość wyrw gwałtownie wzrosła z przyczyn, których nie udało się ustalić. Spowodowało to wyczerpanie zakresu umowy i konieczność wszczęcia nowego postępowania. Postępowanie zostało rozpoczęte natychmiast, kiedy tylko zaistniały do tego podstawy, w tym przypadku upłynięcie ważności zawartej wcześniej umowy.

W dniu 13 czerwca br. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór wykonawcy
na przeprowadzanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy bezzwłocznie po jej podpisaniu.

W tym roku również na części ulicy Grodziskiej w Starej Wsi wykonana zostanie nakładka na jezdni, mimo że Gmina planuje tam w najbliższych latach budowę kanalizacji sanitarnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst