Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

na jakich zasadach można dostać zwolenie na handel uliczny warzywami i nie tylko pochodzenia krajowego na drogach powiatowych
Wiesława

Odpowiedź:

Pani Wiesławo,

rejestracja działalności, polegającej na handlu ulicznym, należy do kompetencji gminy właściwej ze względu na siedzibę (zamieszkanie) podmiotu prowadzącego działalność.

Osobną sprawą jest zajęcie pasa drogi na lokalizację punktu handlowego. W tej sprawie decyzję na wniosek podmiotu prowadzącego działalność wydaje właściwy zarządca drogi. Dla pasa drogi powiatowej jest to zarząd powiatu, na terenie którego znajduje się dana droga powiatowa. W przypadku dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego jest to Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. Druki wniosku na zajęcie pasa drogowego oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej BIP Powiatu Pruszkowskiego w zakładce Wydziały i Biura/Wydział Inwestycji i Drogownictwa/Drogownictwo – zezwolenia i opinie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst