Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

informuję, że firma, która miała naprawić dziury na Grodziskiej w Starej Wsi nasypała w nie tylko jakiegoś pyłu, który następnego dnia, po deszczu, już z nich się ulotnił. Dziury są takie, jakie były. Mam prośbę o kontrolę wykonania tego zadania i doprowadzenie dziur do wyeliminowania
informator

Odpowiedź:

Prace wykonane 8 czerwca br. na ul. Grodziskiej w Starej Wsi miały na celu zmniejszyć zagrożenie spowodowane wyrwami i miały z założenia charakter przejściowy.

W dniu 13 czerwca br. Zarząd Powiatu zatwierdził wybór wykonawcy na przeprowadzanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy bezzwłocznie po jej podpisaniu. W tym roku na części ulicy Grodziskiej zostanie również wykonana nakładka z mas mineralno-bitumicznych na jezdni, mimo że Gmina planuje tam w najbliższych latach budowę kanalizacji sanitarnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst