Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto
Obecnie ruch aut ciężarowych, tirów, aut MZO, budowy A2 odbywa się ul. Błońską. Czy istniej możliwość ograniczenia tonażowego, lub ograniczenia prędkości do 50 km/h tych pojazdów. Rujnują one zarówno drogi lokalne jak i nasze domy. Dziękuję i proszę o pomoc.
Wojtek B.

Odpowiedź:

Panie Wojtku,
ruch ciężki na ulicy Błońskiej jest naturalną konsekwencją istnienia w tym rejonie Pruszkowa terenu przemysłowo-składowego, zgodnie z urbanistycznymi założeniami Miasta Pruszkowa, oraz przejazdu kolejowego. W związku z tym, nie ma możliwości, żeby ograniczyć w tym rejonie ruch pojazdów o masie powyżej 3,5 t, gdyż stanowiłoby to przeszkodę
w prawidłowym funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw.
Natomiast zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – prędkością obowiązującą na obszarze zabudowanym w godzinach 5.00-23.00 jest 50 km/h i z taką maksymalną prędkością powinny poruszać się wszystkie samochody – także ciężarowe. Z Pana pisma wynika jednak, że przepisowa prędkość jest nieprzestrzegana, dlatego zwróciłam się do Policji z prośbą o przeprowadzenie kontroli drogowych na opisanym przez Pana terenie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst