Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu działania zielonego światła o kilka sekund dłużej na sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na nowym przejściu dla pieszych przy szkole nr. 2 w Pruszkowie? Nasze dzieci uczęszczające do szkoły (a także inni przechodnie) nie zdążają przejść pasy na \\\”PEŁNYM ZIELONYM\\\”. Wydłużenie czasu o 2-3 sekundy może tą sytuację zmienić. Chodzi przecież o zdrowie i życie dzieci.
Anna

Odpowiedź:

Pani Anno,
przejście dla pieszych na ul. Plantowej w Pruszkowie (przy szkole nr 2) ma długość 7 m. Program działania sygnalizacji świetlnej został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r., ze zmianami). Sygnał zezwalający pieszym na przejście przez jezdnię na przedmiotowym przejściu wynosi 9 s (jest to łączna długość trwania sygnału zielonego ciągłego 5 s oraz sygnału zielonego migającego 4 s), co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto obecne rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych w ostatniej sekundzie sygnału zielonego migającego, ponieważ w czasie, kiedy zapala się sygnał czerwony dla pieszych, pojazdy otrzymują sygnał czerwony jeszcze przez kolejne 5 s.
Jednak w związku z Pani uwagami, planuję zlecić obserwację i wykonanie pomiarów ruchu na przedmiotowym przejściu dla pieszych, co pozwoli na ewentualne dokonanie zmian w programie cyklu sygnalizacyjnego. Należy tu jednocześnie zaznaczyć, że każda taka zmiana musi być najpierw wprowadzona przez uprawnionego projektanta do projektu programu cyklu sygnalizacji świetlnej, następnie zatwierdzona przez Zarządcę Drogi, a dopiero po tym, może być wprowadzona do sterownika sygnalizacji świetlnej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst