Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam prowadzę zakład kosmetyczny, chcę zatrudnić osobę na staż i czy w związku z tym mogę otrzymać otrzymać jakieś dofinansowanie lub dopłaty. Jakie muszę spełniać warunki?
Ewelina

Odpowiedź:

Pani Ewelino,
organizacja stażu dla osoby bezrobotnej nie jest formą dofinansowania, czy też dopłaty dla pracodawcy. Staż polega na skierowaniu bezrobotnego do organizatora w celu nabycia praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych w samodzielnej pracy na określonym stanowisku – bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem. W okresie odbywania stażu bezrobotnemu zostaje przyznane stypendium, które finansowane jest przez urząd pracy. Oznacza to, że w okresie jego realizacji pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych ze stanowiskiem stażysty (z wyjątkiem kosztu organizacji szkolenia BHP i PPOŻ na zasadach przewidzianych dla pracowników).W przypadku chęci organizacji stażu pracodawca, w okresie uruchomionej procedury przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – powinien złożyć odpowiedni wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Załączniki te zostały wymienione na 3-ciej stronie formularza. Druk ww. wniosku można pobrać zarówno w pokoju nr 12 tut. Urzędu jak również ze strony internetowej (www.puppruszkow.go3.pl – zakładka: Pliki do pobrania).
Informacja odnośnie najbliższego terminu przyjmowania ww. wniosków jest zamieszczana na stronie internetowej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedzi na wszelkie pytania odnośnie organizacji stażu można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 29-10-613 lub bezpośrednio w pokoju 12 tut. Urzędu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst