Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam!
Kiedy władze powiatu planują położenie nowej nawierzchni na ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie i na ul. Parkowej w Pęcicach/Suchym Lesie? Od ukończenia prac związanych z kanalizacją minęły już 3 lata i jezdnia przestała już osiadać, za to jest pofalowana i wielokrotnie łatana! Jednocześnie pytam czy planowane jest odwodnienie w ul. Ks. M. Woźniaka – oczywiście nie do kanalizacji a do rzeczki dopływu Utraty! Taka inwestycja jest potrzebna ponieważ przy Ks. M. Woźniaka nie ma rowów odwadniających! Z góry dziękuję za odpowiedź!
Artur Michalak

Odpowiedź:

Panie Arturze,
plany remontowe Zarządu Powiatu są ustalane na podstawie m. in. znaczenia komunikacyjnego drogi, a ul. Ks. Woźniaka i ul. Parkowa to drogi o relatywnie niewielkim natężeniu ruchu. W związku z tym, w planach na najbliższy rok zakłada się, że na ww. ulicach będą prowadzone prace jedynie w ramach remontów cząstkowych, mających na celu likwidację niebezpiecznych wyrw w nawierzchni jezdni.
Natomiast, jeżeli chodzi o temat odwodnienia drogi, to stwierdzam, że obecny system jest wystarczający dla istniejących potrzeb odwodnienia nawierzchni. Zarządca drogi nie ma podstaw do ponoszenia dodatkowych wydatków na odprowadzanie wód powierzchniowych i opadowych z terenów do niej przyległych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst