Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy jeżeli chodzi o stypendia naukowe zasady przyznawania ich nie są zbyt wygórowane (Szczególnie chodzi mi tu o zachowanie)? Jeżeli chodzi o chłopców trudno jest mieć ocenę wzorową. Czy jeżeli chłopak ma w liceum średnia powyżej 5,0, zachowanie bardzo dobre i sukcesy sportowe. Czy takiej osobie już stypendium się nie należy?
Adam

Odpowiedź:

Panie Adamie,
Kryteria przyznawania stypendiów określa Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. Zgodnie z w/w uchwałą przyznawane są stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Stypendia Starosty Pruszkowskiego są szczególnym wyróżnieniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. Stypendyści, którzy sprostają wszystkim wymaganiom zawartym w uchwale są wzorem dla innych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst