Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto
Staram się o pozwolenie na budowę. Wiem, że procedura wydania takiego pozwolenia to 65 dni. Ja czekam już 90 dni i końca nie widać. Dodam że wszelkie problemy nie wynikają z mojej strony a ze strony Pani urzędu-urlopy, pomyłki itd.
Co Pani na to?
Krzysztof

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie,
Niestety nie mogę udzielić Panu informacji o powodach opóźnienia wydania pozwolenia na budowę, z uwagi na brak danych, które pozwolą zidentyfikować sprawę. Żeby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, muszę prosić Pana o podanie szczegółowych danych takich jak: adres inwestycji, imię i nazwisko inwestora, znak boczny sprawy. Bez powyższych informacji nie mogę udzielić Panu precyzyjnej odpowiedzi. Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ma Pan prawo do złożenia skargi. Skarga może być wniesiona ustnie lub do protokołu i powinna zawierać,
co najmniej wskazanie:
– osoby, od której pochodzi
– adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę nr domu i mieszkania) tej osoby
– przedmiot sprawy, której dotyczy.
Po zakończeniu postępowania sprawdzającego osoba składająca skargę zostanie zawiadomiona o sposobie jej załatwienia i o wyniku postępowania.
Jednocześnie dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie i nie są ujawniane w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, chyba, że skarżący wyrazi na to zgodę.
Może Pan umówić się ze mną na spotkanie. Przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. W tym celu proszę o wcześniejsze umówienie się telefonicznie pod nr tel. (0-22) 738-14-08.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst