Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam. Mam pytanie. Czy mogłabym liczyć na Pana pomoc w uzyskaniu większego mieszkania?? Mam troje małych dzieci (w tym córka ma orzeczenie o niepełnosprawności i z synem czekamy na szpital i również na komisję orzekającą) Błagam o pomoc!!
Magdalena

Odpowiedź:

Pani Magdaleno

rozumiem Pani położenie i problemy, jednak Powiat Pruszkowski nie posiada mieszkań komunalnych. Mieszkania komunalne pozostają w kompetencjach prezydentów, burmistrzów i wójtów poszczególnych gmin, natomiast mieszkania spółdzielcze w kompetencji Prezesów i Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych.
Jednocześnie pragnę Panią poinformować, że w przypadku potwierdzenia niepełnosprawności dzieci orzeczeniem z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, może ubiegać się Pani o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w zakresie dofinansowania dla niepełnosprawnych dzieci przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dodatkowe informacje na powyższy temat można uzyskać u pracowników socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, tel. (022) 738- 15- 05.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst