Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam ponownie
16 kwietnia minął, a dziury na ul. Sękocińskiej w Sękocinie Starym są nadal i to coraz większe. Może trzeba pomóc merytorycznym pracownikom i pokazać gdzie te dziury dokładnie sie znajdują? Służe pomocą. Pozdrawiam
Anna

Odpowiedź:

Pani Anno,
W ostatnim okresie po trudnej zimie i na skutek zwiększonego obciążenia związanego z transportem materiałów budowlanych na trwające budowy dróg krajowych, stan nawierzchni na wielu odcinkach dróg powiatowych bardzo się pogorszył, mamy do czynienia ze zwiększoną ilością ubytków w drogach niż dotychczas, dlatego została przyjęta metodyka działania, w której w pierwszej kolejności naprawiane są ubytki najbardziej zagrażające bezpieczeństwu, a dopiero później wszystkie pozostałe.
W pierwszym kwartale br. na remonty cząstkowe wydaliśmy kwotę 323 723,56 zł. Obrazuje to skalę problemów, które są do rozwiązania. W tej sytuacji proszę o cierpliwość
i wyrozumiałość. Wszystkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco, w miarę naszych możliwości technicznych. Nawierzchnia w ulicy Sękocińskiej była naprawiana w dniach 24-27 maja. Jej stan jest monitorowany przez cały czas, razem z pozostałymi drogami powiatu. Dalsze prace naprawcze wykonywane będą w czerwcu i lipcu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst