Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto,
Co z planem budowy dróg powiatowych? Tych namalowanych kolorowymi flamastrami przed zeszłorocznymi wyborami? Kiedy zacznie sie budowa dróg narysowanych bodajże na różowo w okolicy Pęcic, Reguł i Sokołowa? Proszę o podanie przybliżonych terminów rozpoczęcia fizycznych robót budowlanych. Czy temat wróci dopiero przed następnymi wyborami?
Pozdrawiam
Marcin

Odpowiedź:

Panie Marcinie,
koncepcja Nowej Sieci Dróg Powiatowych została opracowana w 2009 r. Każdego roku wykonujemy szereg prac związanych z realizacją tego projektu. W bieżącym roku przystępujemy do realizacji ulicy Przyszłości, która będzie przebiegać od drogi nr 719 do ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie. W pierwszej kolejności zostanie wykonany odcinek długości 1 km od strony drogi wojewódzkiej nr 719. Po zakończeniu prac projektowych, najprawdopodobniej w IV kwartale br. rozpoczniemy prace przygotowawcze do budowy drogi łączącej ulicę Sokołowską z Aleją Hrabską w gminie Raszyn.
Zmiany w koncepcji podstawowej sieci dróg powiatowych, są wynikiem budowy planowanych dróg krajowych i wojewódzkich. Prowadzone prace i wynikające z realizacji inwestycji bieżące uzgodnienia wymuszają na nas zmianę planów lokalizacji nowych dróg powiatowych. Zmiana projektowanej trasy drogi S 8, która ma aktualnie powstać tylko do Węzła Opacz, w sposób bardzo znaczący zmieniła istniejące plany powiatu. Należy wziąć pod uwagę, że każda zmiana, dotycząca przebiegu dróg wyższej kategorii, wpływa bezpośrednio na całość układu komunikacyjnego generując dalsze zmiany. Opracowanie korekt dostosowawczych planowanych do realizacji połączeń wymaga szczegółowej ich analizy pod kątem zapewnienia mieszkańcom i użytkownikom dróg jak najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych. W związku z tym, obecnie przygotowywane są nowe koncepcje przebiegu dróg powiatowych, szczególnie tych na terenie gminy Raszyn i Michałowice.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst