Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Do: Pani Starosty
Do wiadomości: Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Szanowni Państwo,
napiszę o długo wyczekiwanej autostradzie, i dobrze, że w końcu powstaje, napiszę również o codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, którzy nie długo nie wyjadą ze swoich domów do zakładów pracy, szkół, przedszkoli, przychodni lekarskich itd., ponieważ nie będą mieli jak przejechać po drogach, których już prawie nie ma.

Cytując Henry Forda, że \\\”Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje\\\”, mam smutne wrażenie, że dotyczy to również włodarzy naszego powiatu. Bo jaki gospodarz buduje jedną rzecz niszcząc przy tym wszystko dookoła. To Pani, Pani starosto jest odpowiedzialna za stan dróg: Żbikowskiej, 3 Maja, Promyka, drogi Brwinów – Domaniew i Moszna – Pruszków. Jak to możliwe, że zgodziła się Pani na dewastacje przez przeładowane ciężarówki wcześniej nadwyrężonych nawierzchni. Zdobyła Pani zaufanie większości, jak Pani korzysta ze swoich uprawnień mamy świadectwo przejeżdżając z dziury w dziurę bo inaczej się nie da. Kto nam zwróci czas poświęcony na naprawę samochodów i za paliwo, które tracimy na objazdy objazdów, których już przejechać nie można. Wiem, że na pokrycie szkód spowodowanych niezałatanymi dziurami macie sposób (zaznaczam dla wytrwałych) – polisy ubezpieczeniowe w towarzystwach, które wypłacają za Was odszkodowania. Czy widziała Pani jak wyglądają wymienione drogi? Z budowy wywożone są tony błota, którym ochlapane są nasze ogrodzenia, dzieci muszą się przeprawiać w gumowych butach przez drogę i nosić dodatkowe obuwie na zmianę jak w Pakistanie a nie w centrum Europy.

Mieszkańcy Gąsina i Żbikowa oczekiwali a teraz żądają aby Pani w ramach
swoich kompetencji:
Spowodowała aby postawiono zakazy dotyczące tonaży ciężarówek (kierowcy sami się chwalą, że jeżdżą przeładowani do 40 ton!!!);

Powiadomiła Inspekcję Transportu Drogowego o konieczności kontroli ciężarówek budowy (policja nie jest wyposażona w wagi); nadzór, nadzór nadzór!!!

Wytyczenia drogi technicznej dla pojazdów budowy autostrady (niech sobie wyłożą betonami łąki).

Uwarunkowania dalszego użytkowania dróg publicznych przez firmę BUDIMEX I
STRABAG bieżącymi naprawami nawierzchni na ich koszt!!!

Tłumaczenie, że za dwa lata jak skończy się budowa autostrady to zostaną położone nowe nawierzchnie jest nie do przyjęcia, po pierwsze trudno mi w to uwierzyć a po drugie po czym będziemy jeździć przez dwa lata, jak po 5 miesiącach stan tych dróg jest skandaliczny.

Tak wysoki poziom bezmyślności i braku przewidywania konsekwencji jest niedopuszczalny. W imieniu mieszkańców Żbikowa i Gąsina informuję, że jeżeli sytuacja się nie zmieni w ciągu najbliższego tygodnia, zorganizujemy protest, który sparaliżuje miasto – zablokujemy drogi, chodząc po pasach tak by utrudnienia były odczuwalne dla ruchu. Jedynym sposobem, żeby ktoś wreszcie zwrócił na to uwagę, jest działanie, wszystko w Pani rękach Pani Starosto.

Z poważaniem
Mieszkańcy Gąsina i okolic
Mieszkańcy Gąsina i okolic wokół A2

Odpowiedź:

Szanowni Mieszkańcy Gąsina i okolic,

budowa Autostrady A-2 to wielka inwestycja, która wiąże się z czasowymi utrudnieniami w ruchu, które władze samorządowe, inwestor i wykonawcy chcą ograniczyć do minimum. W związku z tym 27 stycznia zorganizowałam spotkanie dotyczące stanu dróg powiatowych w okolicach budowy autostrady. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, generalnych wykonawców – firm BUDIMEX i STRABAG, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Ruchu Drogowego, Komedy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonawcy zobowiązali się do utrzymywania porządku w okolicach budowy, do czyszczenia nawierzchni z błota i nawiezionej ziemi, a także do kontrolowania stanu nawierzchni i w razie potrzeby jej bieżących napraw. Policja i Inspektor Transportu Drogowego zapewnili mnie, że zostanie zwiększona ilość kontroli drogowych na tym terenie oraz, że okresowo będą prowadzone kontrole ciężaru pojazdów.

Ponowne spotkanie z przedstawicielami firm BUDIMEX i STRABAG odbyło się 3 lutego br. Przedstawiłam wykonawcom propozycję zawarcia umów, dotyczących napraw zniszczonych dróg po zakończeniu inwestycji: ulica Żbikowska, na odcinku gruntowym od ul. Rysiej do ul. Ożarowskiej, który stanowi drogę powiatową, zostanie utwardzona destruktem bitumicznym (przy czym BUDIMEX przekaże Powiatowi niezbędną ilość destruktu, natomiast Powiat zajmie się wykonaniem nawierzchni); zostanie poprawiona nawierzchnia na ulicy Promyka od ul. Przejazdowej w kierunku miejscowości Moszna; firma STRABAG poprawi odcinki dróg w miejscowościach: Moszna, Kotowice i Falęcin. Zaproponowane prace wykraczają poza zakres umowy podstawowej, zawartej z GDDKiA, Realizacja przedstawionych propozycji nastąpi po podpisaniu dodatkowych umów.

Najgorszy stan nawierzchni stwierdzono jednak na drogach wojewódzkich, których zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Region Grodzisk Mazowiecki, mieszczący się pod adresem: ul. Tragutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Kilkakrotnie przekazywałam do MZDW informacje na temat niewłaściwego stanu dróg o numerach 701 i 718 z prośbą o szybką interwencję.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst