Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto Powiatu Pruszkowskiego! Chodzi mi mianowicie o studzienki odprowadzające wodę deszczową w ulicy Długiej (Pruszków). Czy istnieją takie i powstały przy remoncie nawierzchni, która niedawno miała miejsce? Otóż przy zbiegu ulic Szkolnej, Zdziarskiej i Długiej zawsze po opadach deszczu powstawało ogromne rozlewisko. Teraz gdy przeprowadzany jest generalny remont ulicy Szkolnej rozumiem że woda z opadów deszczu z Długiej nie będzie masowo napływała w ulicę Szkolną? Jeszcze jedno pytanie czy ulica Długa na nowo zrobiona tak niedawno musi się zapadać chociażby przy ulicy Ludowej, świadczy to o niestaranności wykonania. Dlaczego ponownie ulica Długa jest nawierzchnia jest remontowana bo zapomniano przy okazji generalnego remontu tej ulicy zrobić to czy tamto. Jednym słowem mamy kiepski nadzór nad inwestycjami drogowymi. A za to generalnie ktoś odpowiada? Dziękuję.
Krzysztof

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie,
W ulicy Długiej znajdują się wpusty kanalizacji deszczowej, którymi woda powinna być odprowadzana z drogi. Tworzące się rozlewisko, o którym Pan pisze może być spowodowane ich zapchaniem. Powiat zleci przegląd, znajdujących się tam wpustów, w celu kontroli ich stanu technicznego. Niestety, może być to wykonane tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Projekt budowy modernizacji ulicy Długiej został wcześniej uzgodniony z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków,
tel. 22 445 63 00). W pasie tej ulicy zlokalizowany jest murowany kanał sanitarny na głębokości ok. 7 m o wymiarach 1400×800 mm. Nie wniesiono żadnych uwag, nie poinformowano nas o żadnych uszkodzeniach, ani o złym stanie kanału sanitarnego, który się tam znajduje.

W ubiegłym roku wystąpiła awaria tego kanału wskutek jego eksploatacji oraz naprężeń gruntowych, a także destabilizacji gruntu wywołanej wysokim poziomem wód gruntowych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Po wykonaniu robót MPWiK ma obowiązek doprowadzenia pasa drogi do stanu pierwotnego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst