Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto Powiatu Pruszkowskiego! Chodzi mi mianowicie o studzienki odprowadzające wodę deszczową w ulicy Długiej (Pruszków). Czy istnieją takie i powstały przy remoncie nawierzchni, która niedawno miała miejsce? Otóż przy zbiegu ulic Szkolnej, Zdziarskiej i Długiej zawsze po opadach deszczu powstawało ogromne rozlewisko. Teraz gdy przeprowadzany jest generalny remont ulicy Szkolnej rozumiem że woda z opadów deszczu z Długiej nie będzie masowo napływała w ulicę Szkolną? Jeszcze jedno pytanie czy ulica Długa na nowo zrobiona tak niedawno musi się zapadać chociażby przy ulicy Ludowej, świadczy to o niestaranności wykonania. Dlaczego ponownie ulica Długa jest nawierzchnia jest remontowana bo zapomniano przy okazji generalnego remontu tej ulicy zrobić to czy tamto. Jednym słowem mamy kiepski nadzór nad inwestycjami drogowymi. A za to generalnie ktoś odpowiada? Dziękuję.
Krzysztof

Odpowiedź:

Panie Krzysztofie,
W ulicy Długiej znajdują się wpusty kanalizacji deszczowej, którymi woda powinna być odprowadzana z drogi. Tworzące się rozlewisko, o którym Pan pisze może być spowodowane ich zapchaniem. Powiat zleci przegląd, znajdujących się tam wpustów, w celu kontroli ich stanu technicznego. Niestety, może być to wykonane tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Projekt budowy modernizacji ulicy Długiej został wcześniej uzgodniony z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków,
tel. 22 445 63 00). W pasie tej ulicy zlokalizowany jest murowany kanał sanitarny na głębokości ok. 7 m o wymiarach 1400×800 mm. Nie wniesiono żadnych uwag, nie poinformowano nas o żadnych uszkodzeniach, ani o złym stanie kanału sanitarnego, który się tam znajduje.

W ubiegłym roku wystąpiła awaria tego kanału wskutek jego eksploatacji oraz naprężeń gruntowych, a także destabilizacji gruntu wywołanej wysokim poziomem wód gruntowych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Po wykonaniu robót MPWiK ma obowiązek doprowadzenia pasa drogi do stanu pierwotnego.

Skip to content