Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starościno,
Tydzień temu zakończyła się trwająca od dłuższego czasu naprawa pękniętego kolektora ściekowego przebiegającego pod ulicą Długą w Pruszkowie. Niestety sprawdziły się moje obawy dotyczące jakości załatania wyrw w nawierzchni asfaltu, które musiały powstać, aby MPWiK mogło dokonać stosownych napraw kolektora, zastosowane nakłądki asfaltu nie dość, że są wybrzuszone to jeszcze przy skrzyżowaniu z ulicą Pilnikową nakładka asfaltu została położona w taki sposób iż uniemożliwia swobodny przepływ wody deszczowej przez kanalik burzowy przebiegający wzdłuż ulicy przy jej krawężniku ! a dodatkowo pozostawiono nie załataną nawierzchnię z wystającą studzienką kanalizacyjną nie informując o tym kierowców żadnym znakiem drogowym, przejazd autem przez powyższe nakładki jest bardzo mocno odczuwalny i może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do zniszczenia
zawieszenia auta ! to skandal, przecież to była tak pięknie zrekonstruowana nawierzchnia i to jeszcze ze środków Unii Europejskiej, proszę o interwencję w tej sprawie i stosowne wyjaśnienia.
Rafał

Odpowiedź:

Panie Rafale,
jak już Pana informowałam, projekt budowy modernizacji ul. Długiej został wcześniej uzgodniony z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które nie wniosło do niego żadnych uwag. Nie zostaliśmy też poinformowani przez MPWiK o żadnych uszkodzeniach, ani o złym stanie kanału sanitarnego, który się tam znajduje. Na ulicy Długiej MPWiK wykonało tymczasowe nakładki nawierzchniowe w miejscach, w których prowadziło prace naprawcze kanału sanitarnego. Wykonanie ich było niezbędne, aby można było zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednak wykonawca nie wykonał ich tak, jak należało. W związku z tym, zwróciłam się do wykonawcy o jak najszybsze poprawienie wykonanych prac, a także oznakowanie powstałej wypukłości w jezdni oraz udrożnienie spływu wody wzdłuż krawężnika. Docelowe roboty drogowe będą wykonane, zgodnie
z obowiązującymi normami technicznymi, po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych. Również w tym czasie zostanie naprawiona studzienka przy ulicy Pilnikowej i wtedy przedstawiciele Starostwa Powiatowego dokonają końcowego odbioru poprawionych prac.

Ponadto informuję, że przebudowa ulicy Długiej nie była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Przy jej realizacji korzystaliśmy z Mazowieckiego instrumentu wsparcia rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst