Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto,

DWA TEMATY: DROGA i KANALIZACJA
TARGOWA OPACZ MAŁA – Jestem przerażona stanem drogi powiatowej Raszyn Pruszków – odcinek ul. Targowa. Brak kanalizacji deszczowej, cigłe dziury w drogach, woda uliczna zalewająca całe posesje – to stan utrzymujący się przez cały rok. Drobne naprawy ubytków w drodze przynosza krótkookresową tylko poprawę. Wielkokrotnie monitowałam ten problem w starostwie, jednak żadnego konkretnego działania, żanych planów, terminów, nic….Starostwo twierdzi, że powinna sie tym zająć gmina, gmina, że starostwo, niekończące
się odbijanie piłeczki i żadnych efektów. Nie rozumiem, dlaczego w ub roku zostala bardzo ładnie zrobiona ul. Pruszkowska w Raszynie, a jednokilometrowy odcinek w Opaczy Małej został pominięty. Prosze o wyjaśnienie i zopiekowanie się tym terenem.

KANALIZACJA sanitarna W UL. TARGOWEJ OPACZ MAŁA – Jestśmy ciągle zalewani przez wodę opadową z ulicy albo knalizacje miejską, która co jakiś czas wylewa np. 15.01.2011 zalała kilka piwnic w domach i tak naprawdę żadnej konkretnej pomocy do dziś, wszyscy załamują ręce i odpowiedzilaność przenoszą na warunki atmosferyczne, każą czekać do opadnięcia wód gruntowych. Do kogo można zwrócić się o pomoc? (oczywiście za wyjątkiem gminy i serwisu wskazanego przez gminę) Jesteśmy zalamani takim stanem.
Już 4 dobę czekamy na opadnięcie wody w kanalizacji, nie ma opadów, a woda z fekaliami wciąż zalega w toaletach? Trudno uwierzyć w argumentację gminy o braku odbioru wody przez żródło końcowe. Prosimy o pomoc!!!
pozdr
AM

Odpowiedź:

Pani AM,
została wykonana dokumentacja na przebudowę ulicy Targowej. Warunkiem jej realizacji jest jeszcze opracowanie systemu odwodnienia drogi. Jestem w trakcie prowadzenia rozmów z Gminą Michałowice w sprawie współpracy przy tej inwestycji. Chcę podpisać podobne porozumienie, jak przy przebudowie ulicy Głównej w Nowej Wsi, gdzie Gmina przekazała Powiatowi pieniądze na wykonanie chodników oraz na odwodnienie drogi. Dzięki takiemu działaniu będziemy mogli wspólnymi siłami rozwiązać zaistniały problem.

Natomiast sprawa kanalizacji nie leży w gestii Powiatu Pruszkowskiego, konserwacja sieci kanalizacyjnej znajduje się w zadaniach gminy. Przypominam, że powiat i gmina są niezależnymi, samodzielnymi jednostkami samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, nie mogą one nawzajem wpływać na swoje działania i podejmowane decyzje.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst