Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień dobry
Mam pytanie, która firma wygrała przetarg na odśnieżanie dróg powiatowych? Informuję, że drogi są kompletnie nieprzejezdne.
Dziękuję
Magdalena Zygmunt

Odpowiedź:

Pani Magdaleno,
przetarg wygrała firma MZO w Pruszkowie Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie. Zlecenia odśnieżania są wysyłane do wykonawcy, co najmniej raz dziennie. Jeżeli występują silne opady śniegu, to nawet kilka razy dziennie. Żeby zapewnić jak najszybszy przekaz informacji, są one przesyłane faksem lub przekazywane telefonicznie. Następnie pracownicy Starostwa, odpowiedzialni za utrzymanie dróg powiatowych, przeprowadzają wizję w terenie i sprawdzają jakość wykonanych prac. Jeżeli usunięcie śniegu jest źle wykonane, to natychmiast jest wysyłana o tym informacja do MZO w Pruszkowie,
z poleceniem jak najszybszego dokonania poprawek i doprowadzenia jezdni do należytego stanu użytkowania, co także jest potem weryfikowane.
W przypadku niewłaściwego wykonywania odśnieżenia, zawarta umowa przewiduje stosowanie kar umownych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst