Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Droga Pani Starocino, proszę aby Pani spróbowała poroszać się samochodem lub komunikacją miejską, lub pieszo po swoim powiecie, a w szczególności po mieście Pruszków. To co Pani nam zafundowała w dniu wczorejszym tj. 29.11.2010 to przejdzie do historii. Może podpisze Pani stosowną umowę z MZO i oczyści miasto i skrzyżowania. To skandal, że tak duża metropolia podwarszawska wygląda jak zabita dechami. Pozostaje pogratulować udanego startu w nową kadencję.
Mieszkaniec

Odpowiedź:

Panie Mieszkańcu,
umowa na interwencyjne odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego została zawarta z firmą MZO Pruszków. Polecenia odśnieżania są przekazywane codziennie, a w dniach, w których bardzo mocno pada śnieg, kilka razy dziennie, a czasem nawet, co godzinę.
Wykonawcy odśnieżają wszystkie drogi po kolei, zgodnie
z posiadanym harmonogramem. Przy ciężkich warunkach atmosferycznych czas płużenia znacznie się wydłuża. W przypadku złego wykonania zlecenia, wykonawca jest upominany i otrzymuje polecenie poprawienia źle odśnieżonych ulic. Umowa przewiduje stosowanie kar umownych, w przypadku nie wywiązania się z jej zapisów. Za zaistniałe utrudnienia w ruchu bardzo przepraszam.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst