Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Mam pytanie odnośnie łąk w Dawidach (gmina Raszyn) czy w chwili obecnej obowiązuje projekt \\\”Utrata\\\” na łąkach i co on mi ewentualnie daje jako właścicielowi łaki. Mam w tym miejscu sporą działkę i jestem zainteresowana jak to ma wyglądać – czy w związku z tą własnością mam tylko obowiązek płacić podatek. Część łąk została zasypana i
przeznaczona na działki budowlane, w chwili obecnej pozostałe łaki leżą i są zupelnie niewykorzystywane. – czy to się ma zmienić?
Dorota

Odpowiedź:

Pani Doroto,
„Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty – PROGRAM UTRATA” obowiązuje od 2007 r. Celem programu jest spójne zobrazowanie wybranych zagadnień z zakresu hydrologii, hydrogeologii, melioracji, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i planowania przestrzennego, które mają istotny wpływ na rozwój gmin i Powiatu Pruszkowskiego w zlewni Utraty. Z przedmiotowym opracowaniem w/w programu może się Pani zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tutejszym urzędzie przy ul. Drzymały 30, w Pruszkowie.

Według ustawy o „planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) planowanie przestrzenne odbywa się na trzech szczeblach: krajowym, wojewódzkim i gminnym. W zakresie kompetencji gmin leży m.in. sporządzanie i udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z planów miejscowych może się Pani dowiedzieć, jakie jest przeznaczenie danego terenu. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może Pani wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Organem właściwym do udzielenia dalszych informacji w zakresie planowania przestrzennego jest Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w Raszynie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst