Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Na stronie czytamy bardzo ładny \”Apel o odśnieżanie chodników\”. A czy starostwo wywiązuje się też z tego zadania?? Bo ja jakoś nie zauważyłem by pługi i piaskarki oczyszczał jezdnie, ani też nie widziałem żadnych ekip które by uprzątały chodniki należące pod Starostwo. Często też jak już pojawi się pług to spycha zwały śniegu właśnie na już odśnieżone chodniki, dodatkowo tworzą niezły kopiec śniegu na przejściach dla pieszych przez który piesi dosłownie musza skakać.

Ja APELUJE by zaczęto odpowiadać na wszystkie pytania które się tu zadaje, a nie tylko na wybrane.
Daniel Woźniak

Odpowiedź:

Panie Danielu,

zima w tym roku nie szczędzi nam kłopotów, dlatego też poza zwykłym odśnieżaniem ulic, do utrzymania zimowego dodaliśmy zadanie odśnieżania chodników przy drogach,
które stanowią główne ciągi komunikacyjne. Przetarg na odśnieżanie dróg na terenie powiatu pruszkowskiego wygrała firma MZO w Pruszkowie (z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie). Codziennie przekazywane są zlecenia na odśnieżanie określonych ulic lub chodników, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W przypadku niewłaściwego realizowania zleconego zadania, natychmiast wysyłane jest żądanie poprawy wykonywanych prac. Niestety przy odśnieżaniu, jadący pług musi zgarnąć śnieg z drogi na chodnik, gdyż nie ma innej możliwości jego usunięcia z jezdni. W dniu 7 grudnia 2010 r. wysłaliśmy pismo do wykonawcy, żeby ten zmniejszył prędkość pługów, z jaką one się poruszają, tak, aby zgarniany śnieg nie zasypywał całego chodnika, tylko jego nieznaczną część.

Jednocześnie informuję, że za odśnieżanie chodników, przylegających bezpośrednio do granicy nieruchomości, która znajduje się przy drodze, odpowiedzialny jest jej właściciel lub jej zarządca. Natomiast w innym przypadku odśnieżenie chodnika należy do zarządcy drogi (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst