Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy ktoś z Państawa próbował przejechać wózkiem z małym dzieckiem (lub innym) przez nieodśnieżone ulice. rozumiem, że już po wyborach, ale następne za jakiś czas! wiem, że to nie urząd odpowiada za chodniki ale może straż miejska na Państawa wniosek wlepiliby parę mandatów. mam ochotę dostarczyć do Państawa rachunek za moje leczenie chorego nadwyrężonego ramienia, które dzień dnia w taką pogodę musi pchać wózek.
Katarzyna

Odpowiedź:

Pani Katarzyno,

zima w tym roku nie szczędzi nam kłopotów, dlatego też poza zwykłym odśnieżaniem ulic, do utrzymania zimowego dodaliśmy zadanie odśnieżania chodników przy drogach, które stanowią główne ciągi komunikacyjne. Przetarg na odśnieżanie dróg na terenie powiatu pruszkowskiego wygrała firma MZO w Pruszkowie (z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 6 w Pruszkowie). Codziennie przekazywane są zlecenia na odśnieżanie określonych ulic lub chodników, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez Mieszkańców. W przypadku niewłaściwego realizowania zleconego zadania, natychmiast wysyłane jest żądanie poprawy wykonywanych prac. Zawarta umowa przewiduje również stosowanie kar umownych.

Jednocześnie informuję, że za odśnieżanie chodników, przylegających bezpośrednio do granicy nieruchomości, leżącej przy drodze, odpowiedzialny jest jej właściciel lub jej zarządca. W innym przypadku odśnieżenie chodnika należy do zarządcy drogi (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst