Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam
Piszę w sprawie stanu chodnika przy ulicy Komorowskiej, która jest ulicą powiatową. Minął tydzień po intensywnych opadach śniegu, a tymczasem chodnik jest w stanie fatalnym. Przejście jest bardzo utrudnione bowiem na chodniku leży 20-30 centymetrowa warstwa śniegu i błota pośniegowego zepchniętego z drogi. Taki stan rzeczy przy głównej drodze łączącej Pruszków z Komorowej jest nie do przyjęcia. Dlatego proszę o jak najszybsze doprowadzenie chodnika do stanu, który nie będzie zagrażał zdrowiu i życiu przechodniów. Nie wiem do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika, aczkolwiek fakt że znajduje się on przy drodze powiatowej skłonił mnie do napisania powyższego listu właśnie do Państwa.

Paweł Grodzicki
Paweł Grodzicki

Odpowiedź:

Panie Pawle,
po Pana interwencji zleciliśmy wykonawcy (MZO Pruszków) odśnieżenie chodnika przy ul. Komorowskiej w Pruszkowie. Równocześnie informuję, że chodnik przylegający bezpośrednio do granicy nieruchomości, leżącej przy drodze, powinien być odśnieżany przez jej właściciela lub jej zarządcę. W innym przypadku odśnieżenie chodnika należy do zarządcy drogi (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm./).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst