Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Na kiedy jest planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji programu rozbudowy sieci dróg powiatowych – o którym tyle się pisało w lokalnych mediach?
Pozdrawiam
Marcin

Odpowiedź:

Panie Marcinie,
Program rozbudowy sieci dróg powiatowych jest już w fazie realizacji. Została wykonana dokumentacja dotycząca ulicy Przyszłości, która połączy drogę wojewódzką Nr 719 z ul. 36 P.P. Legii Akademickiej. Jej urzeczywistnienie jest uzależnione od budowy przez PKP przejazdu kolejowego w Parzniewie. W dniu 14 maja 2010r. wysłano pismo w tej sprawie do PKP, otrzymanie pozytywnej odpowiedzi będzie sygnałem do rozpoczęcia budowy drogi.
Zostało także zlecone wykonanie dokumentacji na budowę drogi łączącej drogę nr 3115W, tj. ul. Sokołowską z drogą nr 3120 W, tj. Al. Hrabską (na skrzyżowaniu z Al. Krakowską). Planowany termin odbioru dokumentacji to 31.08.2010 r. Wykonanie zadania przewidziano w latach 2010-2011.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst