Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowny Panie
Kto szybciej jest w stanie interweniować w sprawie powodzi wieś Jaworowa gmina Raszyn – 2 zgłoszenia z gminy w tej sprawie zlekceważone. Pan czy TV ? a potem Pan, bo tak sie zwykle dziej.
Artur Grochowski

Odpowiedź:

Panie Arturze,
Z uwagi na długą zimę i wyjątkowo obfite opady śniegu i szybkie topnienie, problem podtopień występował w wielu miejscach Powiatu Pruszkowskiego. Systemy melioracyjne, służące odprowadzaniu nadmiaru wód na terenach rolniczych nie były w stanie poradzić sobie z jej ilością, co było powodem występujących podtopień. Sytuacji nie ułatwiają konflikty interesów, których występowaniu nie przeciwdziałają aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawne. Prawo wodne reguluje powinności indywidualnych właścicieli gruntów w taki sposób, że główne urządzenia melioracyjne budowane i utrzymywane są z funduszy skarbu państwa, natomiast koszty drobnych urządzeń, takich jak sączki, zbieracze, studnie oraz rowy i stawy rybne ponoszone są przez właścicieli gruntów.
We wsi Jaworowa /przede wszystkim na ul. Kinetycznej/ w okresie wiosennym wystąpiły podtopienia na niektórych posesjach. Spowodowane to było podniesieniem poziomu terenu włącznie z naruszeniem stosunków wodnych bez zgody stosownych władz, co było bezpośrednią przyczyną podtopień.
Decyzja o przywróceniu stosunków wodnych leży w kompetencjach gminy Raszyn.
Służby gminne przekopały zasypany wcześniej przez mieszkańców rów, powodując odpływ wody do pobliskiego stawu, co doraźnie rozwiązało problem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst