Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego mimo obowiązku segregacji odpadów, jaki nałożyła na nas obecność w Unii Europejskiej, Pruszków stanowi niechlubny przykład? W czyich kompetencjach leży ustawienie pojemników do segregacji odpadów?
Marcin

Odpowiedź:

Panie Marcinie,
Na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów. Systemy te obejmują przede wszystkim odpady komunalne. Zadania związane
z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym z selektywną zbiórką należą do zadań własnych gmin. Wynika to wprost z przepisów ochrony środowiska, w szczególności z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z późn. zm.).
Przedmiotem selektywnej zbiórki odpadów są głównie odpady przeznaczone do recyklingu takie jak: szkło, papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne. W gminach powiatu pruszkowskiego do selektywnej zbiórki wykorzystywane są kontenery, różnego typu pojemniki oraz worki. Prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów zielonych przeznaczonych do kompostowania realizowana w systemie workowym.
Linki do stron internetowych, gdzie można znaleźć doniesienia prasowe w tej sprawie: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7544783,Smieci__Warszawa_powinna_brac_przyklad_z_Pruszkowa.html
http://www.polskieradio.pl/jedynka/ekosygnaly/artykul144432_segregacja_odpadow_w_pruszkowie_.html

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst