Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Pytanie moje dotyczy „dzikiego” przejścia przez tory linii kolejowej Warszawa – Łódź zlokalizowanego w Brwinowie pomiędzy ulicami Sportową i Przejazd (obie w gestii powiatu). W tym roku PKP PLK planują rozpocząć prace modernizacyjne na ww. linii. W ich toku mają zostać zainstalowane ekrany dźwiękochłonne, które uniemożliwią mieszkańcom przekraczanie torowiska, a co za tym idzie poważnie ograniczą komunikację pomiędzy północną i południową częścią miasta. Niestety w toku postępowania środowiskowego odrzucono możliwość wpisania w zakres prac modernizacyjnych budowy kładki w tym miejscu. Proszę zatem o informację, czy powiat pruszkowski planuje wykonanie we wcześniej wspomnianym miejscu bezpiecznego przejścia przez tory (kładka, tunel).
Jeśli tak, to na jaki okres planowana jest ta inwestycja i czy przewidziane jest dofinansowanie ze środków unijnych.
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof

Odpowiedź:

Planowana przez PKP modernizacja linii kolejowej ma sprawić, że pociągi będą mogły poruszać się po niej z prędkością 160 km/h. Zmiany nie tylko będą dotyczyły zainstalowania ekranów dźwiękoszczelnych, PKP chce także zlikwidować wszystkie kładki z przejściami dla pieszych na tej linii oraz niektóre przejazdy, co spotkało się z negatywną opinią Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

Z tego, co jest mi wiadomo, PKP nie planuje budowania żadnego przejazdu, ani kładki w miejscu, o którym Pan pisze. Powiat również nie ma w swoich planach takiej inwestycji.

Więcej informacji na temat modernizacji linii kolejowej może Pan uzyskać w Oddziale Regionalnym PKP w Warszawie pod nr. tel.: 22 473 34 90.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst