Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień Dobry
Na stronie Starostwa został zamieszczony poniższy apel
Apel o odśnieżanie chodników!
(Zam: 18.12.2009 r., godz. 16.25)
Starosta Pruszkowski przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do ich posesji, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 05, poz. 236 z późn. zm.).
Stan nawierzchni chodników w wielu miejscach wskazuje na nierealizowanie ustawowej powinności. Efektem tego są zalegające zaspy śniegu, co powoduje znaczne utrudnienia dla pieszych i stwarza możliwość wystąpienia wypadków. Dlatego prosimy o właściwe utrzymanie stanu chodników w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Proponuję, aby władze starostwa dokładnie sobie go przeczytały, a następnie przeszły się np. ul. Brzozową. Ciekawe jakie będą ich wrażenia. Czy sami na siebie nałożą kary/mandaty.
O stanie chodnika na ul. Brzozowej pisałem już prawie 2 tygodnie temu. Jak na razie bez skutku. Co dziwi, bo od tamtej pory nie było nowych dużych opadów śniegu.
Proszę kolejny raz o reakcję odpowiednich służb. Bo jak przyjdzie odwilż to chodnikiem przy ul. Brzozowej nie będzie można przejść. Już teraz jest problem.
Z poważaniem
Karol Kwiatkowski

Odpowiedź:

Panie Karolu,
Opady śniegu i mrozy tej zimy dostarczają nam wszystkim wielu problemów. Jednak staramy się radzić sobie z zaistniałymi sytuacjami w miarę naszych możliwości. Dyspozycje dla firm, które są odpowiedzialne za utrzymanie dróg, są wydawane na bieżąco. Chodniki są odśnieżane na głównych ciągach komunikacyjnych. Na ulicy Brzozowej chodnik został odśnieżony w dniu 3 lutego 2010r. na odcinku 900 m. Od 15 stycznia br. prowadzona jest akcja wywożenia śniegu zalegającego na chodnikach i krawędziach jezdni z dróg powiatowych, stanowiących główne ulice miejskie.
Akcja „Zima” do 10 lutego br. kosztowała Powiat 731 675,90 zł, a to jest o 490 985,82 zł więcej niż w całym poprzednim okresie zimowym. Każda kwota wydana na odśnieżanie pomniejsza środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg w 2010 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst