Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto,
Czy istnieje jakaś w miarę precyzyjna koncepcja przerzucenia wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ulicy Działkowej w Pruszkowie. Wśród mieszkańców tej okolicy krąży wiele opinii mówiących o budowie wiaduktu w osi ulicy Działkowej, inna o budowie wiaduktu w osi ulicy Przejazdowej, a jeszcze inna, że wiadukt nigdy nie powstanie. Czy mogła by Pani sprecyzować to zagadnienie zwłaszcza w kontekście budowanej właśnie autostrady A2. Jeżeli problem ten nie leży w gestii starostwa to proszę o informację gdzie mogę uzyskać odpowiedź na powyższe zagadnienie.
Z poważaniem
Paweł

Odpowiedź:

Panie Pawle,
Powstanie wiaduktu nad torami PKP jest przewidziane w „Koncepcji nowej sieci dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego”, przy budowie drogi tzw. Paszkowianki, która będzie przebiegać pomiędzy autostradą A2 a drogą krajową nr 8, stanowiąc przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 721. Wiadukt ten ma znajdować się poza granicami miasta Pruszkowa.
Ponadto PKP planuje modernizację linii kolejowej Warszawa-Skierniewice, w której przewiduje się likwidację obecnego przejazdu, znajdującego się w osi ulic Działkowej i Błońskiej w Pruszkowie i wybudowanie przejazdu tymczasowego (funkcjonującego do czasu powstania zachodniej obwodnicy miasta Pruszkowa), łączącego ul. Przejazdową z ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego negatywnie zaopiniował przedstawioną przez PKP koncepcję, w której kolej nie przewiduje budowy przejazdu w Pruszkowie, co znacznie utrudniałoby komunikację mieszkańcom pomiędzy dwoma stronami miasta.
Więcej informacji może Pan uzyskać w Oddziale Regionalnym PKP w Warszawie pod nr. tel.: 22 473 34 90.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst