Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Ogólnie przyjęte normy jak, to Pani łaskawie zauważyła zobowiązują do uważnego przeczytania tekstu i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie a nie pisanie tego co akurat pasuje. Pytałem o zarzuty, które zostaly przedstawione prokuraturze. Zamiast uczyć innych dobrego wychowania wypada samemu okazać sie takowym i odpowiedzieć na konkretnie zadane pytanie.
Okazuje się jednak, że sprawa samego Zana nie jest zakończona. W dalszym ciągu na siłę usiłujecie zniszczyć szkołę tym razem finansowo. Żeby znowu nie było niedomówień, chodzi mi o przyznane środki finansowe. Jedna szkoła miliony druga zero.
Jacek

Odpowiedź:

Panie Jacku,

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powiadamiając prokuraturę spełnił obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Inną kwestią jest rozstrzygnięcie sprawy przez prokuraturę i nie podlega ono ocenie.

Środki finansowe na inwestycje oświatowe są zabezpieczone w budżecie na rok 2010 zgodnie z możliwościami Powiatu, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach. W przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6, prócz kwestii oceny stanu technicznego i możliwości rozbudowy budynku – tak jak jest to w LO im. Kościuszki – należy zbadać możliwości inwestycyjne na zajmowanej przez szkołę działce. Zarząd Powiatu nie podejmie żadnych decyzji dotyczących ewentualnych inwestycji do czasu uzyskania analizy ekonomiczno – technicznej zasadności rozbudowy tej szkoły. Zapewniam, że wszelkie decyzje w kwestii inwestycji podejmowane przez Zarząd Powiatu mają na celu poprawę warunków kształcenia i wychowania w naszych szkołach i placówkach oświatowych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst