Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam!
Pomimo złożonej reklamacji na piśmie (w sprawie łóżka piętrowego \\\”MONIKA\\\” ) nie dostałam żadnej odpowiedzi, ani telefonu. Dodam iż reklamację wysłałam 22.10.09r. do firmy od której zakupiłam to łóżko (PPHU \\\” Bogumił Meble\\\” s.c Ilona Bogumił i Maciej Wygoda turkowska 16
63-640 Bralin nr tel. (0-62) 79 160 80). Reklamację napisałam w taki sposób jaki mi Rzecznik Praw wcześniej przedstawił. Producent obiecuje mi nowe już od kilku miesięcy. Nie wiem co dalej mam robić. Jestem bezsilna. Proszę o pomoc.
Beata

Odpowiedź:

Pani Beato,

Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni odpowiedzieć na złożone w reklamacji żądanie naprawy, bądź wymiany łóżka. Jest to zgodne z treścią art. 8 ust.3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Brak odpowiedzi oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Powinien, więc wymienić lub naprawić towar. Brak wywiązania się z tego obowiązku, może skutkować dla Pani prawem odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu zapłaconej za łóżko ceny. Jeżeli jest Pani mieszkanką Powiatu Pruszkowskiego, może Pani wystąpić o pomoc
w dalszym prowadzeniu sprawy do Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje interesantów w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 19/21 w pokoju nr 212 (w poniedziałki w godzinach 11:00 -17:00, a we wtorki, czwartki, piątki od godziny 11:00 do 15:00).
Proponuję złożenie wniosku o wszczęcie interwencji przez Rzecznika Konsumentów na piśmie (proszę dołączyć kopie dokumentów posiadanych w sprawie) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Staszica 1 (w budynku Urzędu Skarbowego).
Pomoc udzielana przez Rzecznika Konsumentów jest bezpłatna.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst