Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto!
Od kilku lat Starosta Powiatu Pruszkowskiego wydaje pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych przy ul. Zielonej w Regułach. Jedynym dojazdem do ul. Zielonej, do dnia 01.10.2009 r była prywatna działka 565/1 z położonymi na niej drogami.
Ulica Zielona do 01.10.2009 r nie miała innego dojazdu do dróg publicznych, o czym Starostwo Powiatowe doskonale wie.
Proszę zatem odpowiedzieć na następujące pytania:
1. a jakich podstawach prawnych Starostwo Powiatowe wydawało pozwolenia na budowę, gdy jednym z warunków jest dojazd do dróg publicznych?
2. zy Starosta Powiatowy świadomie łamał prawo w tym zakresie?
3. zy wydając pozwolenie na budowę, świadomie traktując działkę 565/1 (z położonymi na niej drogami) jako jedyny dojazd Starostow Powiatowe nie stało się automatycznie użytkownikiem tych dróg i w pełni odpowiada za bezumowne użytkowanie cudzej własności ze wszystkimi płynącymi z tego konsekwencjami?
Z poważaniem
Waldemar

Odpowiedź:

Panie Waldemarze,
W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie wydawanych przez Starostwo Powiatowe pozwoleń na budowę na działkach położonych przy ul. Zielonej w Regułach, gmina Michałowice informuję, że inwestor do wydania pozwolenia na budowę jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. oraz zgodę zarządcy drogi na lokalizację zjazdu z drogi.
W powyższym przypadku zarządcą drogi ul. Zielonej jest Wójt Gminy Michałowice, który wydał decyzję na lokalizację zjazdu na drogę publiczną ul. Zieloną oznakowaną w Planie Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice jako droga publiczna dojazdowa 21KUD. W/w decyzja każdorazowo została dostarczana przez inwestorów przy składanych wnioskach o wydanie pozwolenia na budowę.
Jeżeli sprawa dotyczy drogi prywatnej to do otrzymania pozwolenia na budowę wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Gminy o możliwości połączenia drogi prywatnej z pierwszą drogą publiczną. Podziału działek dokonuje Wójt Gminy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Radę Gminy. Wobec powyższego Starosta na ma wpływu na dokonywane podziały, które zatwierdzane są w Gminie Michałowice.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst